همه محصولات ها

بولت

Share
894 بازدید
 

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 584

  قالب جدول

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1611

  قالب لبه 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1092

  جک 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 630

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد
  بازدید: 597

  اتصال داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 5549

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 877

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 893

  لوله 6 متری

  داربست فلزی
  بازدید: 1316

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 628

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1333

  بست دو پیچ

  داربست فلزی
  بازدید: 1424

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2272

  قالب تیرچه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1379

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2699

  گیره

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1009

  جک 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 589

  سولجر 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1043

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1582

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 842

  خم کن و خاموت

  خم و برش
  بازدید: 3580

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 650

  بست چهار پیچ

  داربست فلزی
  بازدید: 1283

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 571

  جک 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 664

  دستگاه برش

  خم و برش
  بازدید: 1529

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 1467

  جک 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 594

  بست تک پیچ

  داربست فلزی
  بازدید: 932

  قالب گرد

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1030

  قالب لبه 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1490

  اسکافلد مثلثی

  اسکافلد
  بازدید: 2708

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 584

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 947

  جک 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 544

  بولت

  Share
  895 بازدید
   

   Color Switcher