اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

Share
5495 بازدید
 اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

 وزن اسکافلد مثلثی (امگا)

اسکافلد مثلثی 100*120  10 کیلو گرم
 اسکافلد مثلثی 75*120  9 کیلو گرم
 اسکافلد مثلثی 50*120  8 کیلو گرم
 کفشک داربست 3.8  1 کیلو گرم
 مهار 1.69 متری  5 کیلو گرم 
 مهار 1.2 متری 4.5 کیلوگرم 

اسکافلد چکشی
قالب علیخانی با کادر مجرب و حرفه ای خود آماده ارائه خدمات با شرکت های پیمانکاری می باشد.


  بست داربست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 604

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6030

  سر جک صلیب

  جک سقفی
  بازدید: 8186

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 11067

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 4292

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4521

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 4547

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3671

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 8356

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3535

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 5494

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 19355

  واشر کاست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 294

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 6699

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 5676

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 535

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 4532

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 5388

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 258

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5447

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 3493

  بولت تمام وزوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3303

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 3656

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 3986

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 7578

  اسپیسر

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 252

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4118

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6099

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3129

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 3444

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 8341

  میان بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 260

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2960

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 7455

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 3492

  گیره خرچنگی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 268

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3916

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 3143

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 3435

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 5169

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 4471