اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

Share
4693 بازدید
 اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

 وزن اسکافلد مثلثی (امگا)

اسکافلد مثلثی 100*120  10 کیلو گرم
 اسکافلد مثلثی 75*120  9 کیلو گرم
 اسکافلد مثلثی 50*120  8 کیلو گرم
 کفشک داربست 3.8  1 کیلو گرم
 مهار 1.69 متری  5 کیلو گرم 
 مهار 1.2 متری 4.5 کیلوگرم 

اسکافلد چکشی
قالب علیخانی با کادر مجرب و حرفه ای خود آماده ارائه خدمات با شرکت های پیمانکاری می باشد.


  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2927

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 7138

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1862

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4450

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 7349

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2717

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3573

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3559

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 1700

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 3286

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 2243

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 4324

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4822

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1914

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 1876

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4713

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 2160

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2054

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 7655

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 2020

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1878

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2256

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3103

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2333

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3237

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 9428

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 3108

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2397

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 4692

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3297

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2863

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5620

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1908

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2561

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 2248

  Color Switcher