اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

Share
3904 بازدید
 اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

 وزن اسکافلد مثلثی (امگا)

اسکافلد مثلثی 100*120  10 کیلو گرم
 اسکافلد مثلثی 75*120  9 کیلو گرم
 اسکافلد مثلثی 50*120  8 کیلو گرم
 کفشک داربست 3.8  1 کیلو گرم
 مهار 1.69 متری  5 کیلو گرم 
 مهار 1.2 متری 4.5 کیلوگرم 

اسکافلد چکشی
قالب علیخانی با کادر مجرب و حرفه ای خود آماده ارائه خدمات با شرکت های پیمانکاری می باشد.


  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1691

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1797

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2305

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1057

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2138

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1485

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1516

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2200

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 3903

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2303

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 908

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1611

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 928

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2159

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 5589

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4215

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1969

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 8356

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1028

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 1480

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 739

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1041

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1092

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 809

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 2355

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1081

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 2000

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 2501

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3645

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 799

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2229

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1619

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 822

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 1621

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1483

  Color Switcher