اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

Share
4444 بازدید
 اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

 وزن اسکافلد مثلثی (امگا)

اسکافلد مثلثی 100*120  10 کیلو گرم
 اسکافلد مثلثی 75*120  9 کیلو گرم
 اسکافلد مثلثی 50*120  8 کیلو گرم
 کفشک داربست 3.8  1 کیلو گرم
 مهار 1.69 متری  5 کیلو گرم 
 مهار 1.2 متری 4.5 کیلوگرم 

اسکافلد چکشی
قالب علیخانی با کادر مجرب و حرفه ای خود آماده ارائه خدمات با شرکت های پیمانکاری می باشد.


  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2792

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1602

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 1780

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 1683

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2058

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2762

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 3029

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 4443

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 1602

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 1596

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2043

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3676

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 3393

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5118

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 1357

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 6790

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 3433

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2448

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1684

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2790

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2165

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2554

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2910

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2470

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4571

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 1993

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 1492

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1649

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4199

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1561

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1628

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 9001

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2235

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2605

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3659

  Color Switcher