اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

Share
4073 بازدید
 اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

 وزن اسکافلد مثلثی (امگا)

اسکافلد مثلثی 100*120  10 کیلو گرم
 اسکافلد مثلثی 75*120  9 کیلو گرم
 اسکافلد مثلثی 50*120  8 کیلو گرم
 کفشک داربست 3.8  1 کیلو گرم
 مهار 1.69 متری  5 کیلو گرم 
 مهار 1.2 متری 4.5 کیلوگرم 

اسکافلد چکشی
قالب علیخانی با کادر مجرب و حرفه ای خود آماده ارائه خدمات با شرکت های پیمانکاری می باشد.


  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 1631

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2743

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1668

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2382

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2299

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1823

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 4072

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2010

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4534

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2262

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 2712

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2788

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1235

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 6406

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 954

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 2655

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 1083

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1663

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2020

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1787

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 1062

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 1166

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2332

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 1124

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1274

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1256

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 1801

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 8552

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3817

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 1011

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1223

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3050

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1947

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1194

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 2375

  Color Switcher