اسکافلد چکشی

اسکافلد چکشی

Share
3144 بازدید
اسکافلد چکشی

 وزن اسکافلد چکشی


پایه داربست 3 متری  13 کیلوگرم 
 پایه داربست 2.5 متری 11 کیلوگرم 
 پابه داربست 2 متری 9 کیلوگرم 
 پایه داربست 1.5 متری 6.7 کیلوگرم 
پایه داربست 1 متری  4.5 کیلوگرم 
 پایه داربست 0.75 متری 3.5 کیلوگرم 
 پایه داربست 0.5 متری 2.4 کیلوگرم 
 مهار 3 متری 9.5 کیلوگرم 
 مهار 2 متری 7 کیلوگرم 
 مهار 1.5 متری 5.4 کیلوگرم 
 مهار 1 متری 4 کیلوگرم 

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 3492

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 19356

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 5170

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3129

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6099

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 536

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2960

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 3493

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 4547

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 5676

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3535

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 4532

  بولت تمام وزوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3303

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 6699

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 5388

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 11067

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 3143

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3916

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 3435

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3671

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 8356

  اسپیسر

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 252

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6031

  بست داربست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 604

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4522

  سر جک صلیب

  جک سقفی
  بازدید: 8186

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 5495

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 3656

  گیره خرچنگی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 268

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4119

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 258

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 3444

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 4472

  میان بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 260

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 3986

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 4292

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 7579

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 7456

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5448

  واشر کاست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 294

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 8342