بست تک پیچ داربست

بست تک پیچ داربست

Share
3831 بازدید
بست تک پیچ داربست  

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 4218

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 237

  میان بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 234

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3042

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5345

  گیره خرچنگی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 245

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3534

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3975

  بولت تمام وزوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3224

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 4424

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5881

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 5459

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 3558

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3453

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 5586

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3830

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 3414

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 4378

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5959

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 32234

  واشر کاست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 262

  بست داربست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 547

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 3324

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 8168

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 10966

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 3046

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 3389

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4489

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2881

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 3374

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 6531

  سر جک صلیب

  جک سقفی
  بازدید: 7936

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 18767

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 5268

  اسپیسر

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 230

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 7410

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4988

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 3859

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 8275

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 7332

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 4435