بست تک پیچ داربست

بست تک پیچ داربست

Share
1683 بازدید
بست تک پیچ داربست  

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 8423

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1130

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1875

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 797

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 1021

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1669

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 2474

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1562

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1598

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 3945

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 2146

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3696

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1071

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1096

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 881

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 1524

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 904

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2189

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 1682

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 2543

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2600

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 894

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2263

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4326

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 978

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1535

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1761

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2499

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1108

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2202

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 5646

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2061

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1784

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2414

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1145

  Color Switcher