بست تک پیچ داربست

بست تک پیچ داربست

Share
1206 بازدید
بست تک پیچ داربست  

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی - Overhead Jack
  بازدید: 758

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1553

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1108

  اتصالات داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 8126

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1824

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 1787

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1631

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 664

  سر جک

  جک سقفی - Overhead Jack
  بازدید: 1940

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3807

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 659

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی - Overhead Jack
  بازدید: 669

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی - Overhead Jack
  بازدید: 683

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1943

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 1101

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی - Overhead Jack
  بازدید: 753

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 2129

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1146

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 3795

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1296

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 721

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 5200

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 658

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3255

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی - Overhead Jack
  بازدید: 616

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1373

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1231

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2037

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 1205

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1392

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 706

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 1728

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 667

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1251

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 1808

  Color Switcher