بست تک پیچ داربست

بست تک پیچ داربست

Share
3202 بازدید
بست تک پیچ داربست  

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 2855

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 35

  سر جک صلیب

  جک سقفی
  بازدید: 6254

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 10223

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6632

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2862

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 5067

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2986

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2455

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4964

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 3635

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2862

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 4362

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4861

  اسپیسر

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 30

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2382

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 3758

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 2825

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6129

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3201

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2915

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 3480

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3890

  گیره خرچنگی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 33

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4600

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 21122

  میان بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 30

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 2602

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6439

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 2400

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2624

  بولت تمام وزوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2738

  بست داربست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 103

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3738

  واشر کاست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 40

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 7740

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2582

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 13921

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 5113

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 3032

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4540