بست داربست

بست داربست

Share
548 بازدید
بست داربست

 
بست داربست مارک ایران بست
به وزن 1/350کیلوگرم

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 3559

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 237

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 4219

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3831

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 7411

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 3047

  سر جک صلیب

  جک سقفی
  بازدید: 7937

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4489

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 10966

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 32239

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 5587

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5959

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3976

  اسپیسر

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 230

  بست داربست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 547

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 3415

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 3325

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4990

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 4425

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3043

  بولت تمام وزوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3225

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 18769

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 3861

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 7333

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 8169

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5882

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 5269

  واشر کاست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 262

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 6533

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 3375

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5346

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 4436

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2882

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 8276

  گیره خرچنگی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 245

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3454

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 5459

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3535

  میان بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 234

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 4379

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 3390