اسکافلد چکشی

اسکافلد چکشی

Share
3885 بازدید
اسکافلد چکشی

 وزن اسکافلد چکشی


پایه داربست 3 متری  13 کیلوگرم 
 پایه داربست 2.5 متری 11 کیلوگرم 
 پابه داربست 2 متری 9 کیلوگرم 
 پایه داربست 1.5 متری 6.7 کیلوگرم 
پایه داربست 1 متری  4.5 کیلوگرم 
 پایه داربست 0.75 متری 3.5 کیلوگرم 
 پایه داربست 0.5 متری 2.4 کیلوگرم 
 مهار 3 متری 9.5 کیلوگرم 
 مهار 2 متری 7 کیلوگرم 
 مهار 1.5 متری 5.4 کیلوگرم 
 مهار 1 متری 4 کیلوگرم 

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 4182

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 9053

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 5621

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 6767

  گیره خرچنگی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 609

  سر جک صلیب

  جک سقفی
  بازدید: 10127

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 4896

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 9806

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 534

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 4271

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 5237

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 5021

  میان بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 562

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 5913

  واشر کاست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 649

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 4119

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 6663

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 4463

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 6361

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 3884

  بست داربست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1143

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 6713

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 8009

  بولت تمام وزوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3893

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 8566

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3693

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6337

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 24876

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 7415

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3779

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 9267

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 11967

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 5491

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 11000

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 4305

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 4690

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 5225

  اسپیسر

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 537

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 5205

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 7339

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4214
  تماس با واحد فروش ارتباط از طریق واتس آپ