اسکافلد چکشی

اسکافلد چکشی

Share
4282 بازدید
اسکافلد چکشی

 وزن اسکافلد چکشی


پایه داربست 3 متری  13 کیلوگرم 
 پایه داربست 2.5 متری 11 کیلوگرم 
 پابه داربست 2 متری 9 کیلوگرم 
 پایه داربست 1.5 متری 6.7 کیلوگرم 
پایه داربست 1 متری  4.5 کیلوگرم 
 پایه داربست 0.75 متری 3.5 کیلوگرم 
 پایه داربست 0.5 متری 2.4 کیلوگرم 
 مهار 3 متری 9.5 کیلوگرم 
 مهار 2 متری 7 کیلوگرم 
 مهار 1.5 متری 5.4 کیلوگرم 
 مهار 1 متری 4 کیلوگرم 

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 9373

  سر جک صلیب

  جک سقفی
  بازدید: 11771

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 798

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 5910

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 6271

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4189

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 5301

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4798

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 7437

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 5050

  گیره خرچنگی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1015

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 6458

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 8089

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 4982

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 6156

  واشر کاست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 998

  بولت تمام وزوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4377

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 10998

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 7036

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 4578

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 4637

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 4789

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 7658

  بست داربست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1567

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4202

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 5657

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 6110

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 12717

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 8379

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 4281

  میان بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 868

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 6305

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 29009

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 10557

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 8825

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6889

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 9444

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 8116

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 17701

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 5322

  اسپیسر

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 816
  تماس با واحد فروش ارتباط از طریق واتس آپ