قالب فلزی بتن

 • قالب فلزی بتن
 • قالب لبه5
 • قالب لبه6
 • قالب جدول
 • قالب تیرچه
 • قالب گرد
 • قالب ستون دوتکه
 • قالب ستون چهارتکه

سولجر قالب

 • سولجر 1 متری
 • سولجر 2 متری
 • سولجر 3 متری

اسکافلد

 • اسکافلد مثلثی
 • اسکافلد چکشی

داربست فلزی

 • لوله 6 متری
 • لوله داربست فلزی
 • بست چهارپیچ
 • بست دو پیچ
 • بست داربست فلزی
 • اتصال داربست

تجهیزات قالب بندی

 • پین گوه
 • پین قورباغه ای
 • بولت
 • بولت عصایی
 • مهره خروسکی
 • واشر دولول
 • گیره
 • نبشی پانچ

 

جک سقفی

 • جک 3.5 متری سرثابت
 • جک 3.5 متری سرجدا
 • جک 4 متری سر جدا
 • جک 5 متری
 • سر جک