سولجر قالب

 سولجر در قالب بندی چیست؟

سولجر قالب در سازه های سنگین و مرتفع که عرض بتن بیشتر از 20 سانتی می باشد، برای نگهداری قالب از سولجرهای که به صورت عمودی با توسط بولت عصایی، واشرکاس و مهره بسته می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. جنس سولجر ورق فولادی st-37 با ضخامت 3 میلیمتر به صورت ناودانی دوبل شده تولید می شود. ارتفاع سولجرها متفاوت بوده و دارای طول و عرض 15 سانتی متر می باشد.

وزن سولجر

وزن سولجرها براساس ارتفاع آن ها مشخص می شود. در جدول زیر وزن تقریبی سولجر با ارتفاع های مختلف را مشاهده می کنید.

وزن سولجرها
ارتفاع سولجر 1m 1.5m 2m 2.5m 3m
وزن سولجر 12kg 16kg 26kg 33kg 38kg
 
از جمله مزیت های استفاده از سولجر به شرح زیر می باشد:
  1. فرم هندسی سولجر موجب افزایش مقاومت قالب بتن در برابر فشارهای جانبی بتن افزایش پیدا می کند
  2. سطح صاف و زیبای بتن پس از باز شدن قالب فلزی بتن
  3. ايمني اجرا در ارتفاع
سولجرها به عنوان عضو باربر در قالب بندی دیوارها به عنوان پشت بند عمودی و در کفراژبندی تیر ودال مورد استفاده قرار می گیرد. 
sq-sample40

سولجر 3 متری

sq-sample40

سولجر 2 متری

sq-sample40

سولجر 1 متری

Color Switcher