جک سقفی

جک های سقفی از دو قسمت نری و مادگی تشکیل شده است. قسمت پایین جک از جنس لوله با قطر 6 سانتی متر و با ضخامت 2 میلیمتر و قسمت بالایی جک از جنس لوله با قطر 5 سانتی متر و ضخامت 2.5 میلیمتر در دو مدل صلیبدار، ساده (U و Tشکل) و همچنین قابلیت نصب صلیب متحرک در ارتفاع های مختلف تولید می شود.
با وجود تولید جک های سقفی در ارتفاع و مدل های مختلف، جک سقفی با ارتفاع 3.20 متر و وزن 14 کیلوگرم مدل استاندارد این جک می باشد. جک های سقفی درانواع سقف ها از جمله دال های بتنی و تیرچه بلوک مورد استفاده قرار می گیرد. توان باربری این جک ها 1.5 تن می باشد.
بهتر است از داربست های مدولار در ارتفاع های بیش تر از 4 متر و در سقف های دال بتن استفاده شود و علت آن جنبه ی فنی و ایمنی داربست های مدولار نسبت به جک های سقفی است. در تولید جک های سقفی از لوله های درز دار استفاده نشود بهترین جنس چدن داکتیل نشکن است.

انواع جک سقفی

جک سقفی در دو نوع  سبک و سنگین تولید می شود. جک سقفی سبک از لوله های سبک با ضخامت 2 میلیمتر و جک های سقفی سنگین از لوله های سنگین با ضخامت 2.5 میلیمتر تولید می شود. مزیت جک سقفی سنگین بالا بودن تحمل بار آن نسبت به جک های سبک می باشد. در جک های متوسط قسمت پایین جک لوله هایی با ضخامت 2.5 میلی متر و در قسمت بالا لوله هایی با ضخامت 2 میلی متر به کاربرده شده است.
sq-sample40

سر جک

sq-sample40

جک 5 متری

sq-sample40

جک 4 متری سرجدا

sq-sample40

جک 4 متری سرثابت

sq-sample40

جک 3.5 متری سر جدا

sq-sample40

جک 3.5 متری سر ثابت

Color Switcher