اسکافلد چکشی

اسکافلد چکشی

Share
1273 بازدید
اسکافلد چکشی

 وزن اسکافلد چکشی


پایه داربست 3 متری  13 کیلوگرم 
 پایه داربست 2.5 متری 11 کیلوگرم 
 پابه داربست 2 متری 9 کیلوگرم 
 پایه داربست 1.5 متری 6.7 کیلوگرم 
پایه داربست 1 متری  4.5 کیلوگرم 
 پایه داربست 0.75 متری 3.5 کیلوگرم 
 پایه داربست 0.5 متری 2.4 کیلوگرم 
 مهار 3 متری 9.5 کیلوگرم 
 مهار 2 متری 7 کیلوگرم 
 مهار 1.5 متری 5.4 کیلوگرم 
 مهار 1 متری 4 کیلوگرم 

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 4376

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2549

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 1392

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1565

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 1468

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2150

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1983

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2702

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2374

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1977

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4101

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 8905

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4129

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 2962

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 6713

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 3246

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2381

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3436

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2597

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 1931

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 1272

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5016

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1490

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3432

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2756

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2331

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2098

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1583

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 1560

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2671

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 3034

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 1584

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 1497

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1533

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1577

  Color Switcher