اسکافلد چکشی

اسکافلد چکشی

Share
630 بازدید
 

  گیره

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1204

  اتصال داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 8093

  دستگاه برش

  خم و برش
  بازدید: 2103

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 618

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1080

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد
  بازدید: 629

  قالب لبه 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1835

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 1067

  بست دو پیچ

  داربست فلزی
  بازدید: 1755

  قالب گرد

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1226

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1184

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 668

  خم کن و خاموت

  خم و برش
  بازدید: 5179

  قالب لبه 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1326

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1518

  اسکافلد مثلثی

  اسکافلد
  بازدید: 3767

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 608

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 623

  جک 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 683

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1109

  قالب جدول

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1966

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1811

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3764

  جک 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 580

  سولجر 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1300

  جک 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 626

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 686

  جک 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 704

  لوله 6 متری

  داربست فلزی
  بازدید: 1778

  قالب تیرچه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1565

  بست چهار پیچ

  داربست فلزی
  بازدید: 1683

  بست تک پیچ

  داربست فلزی
  بازدید: 1173

  جک 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 630

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 1915

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3227

  Color Switcher