اسکافلد چکشی

اسکافلد چکشی

Share
2565 بازدید
اسکافلد چکشی

 وزن اسکافلد چکشی


پایه داربست 3 متری  13 کیلوگرم 
 پایه داربست 2.5 متری 11 کیلوگرم 
 پابه داربست 2 متری 9 کیلوگرم 
 پایه داربست 1.5 متری 6.7 کیلوگرم 
پایه داربست 1 متری  4.5 کیلوگرم 
 پایه داربست 0.75 متری 3.5 کیلوگرم 
 پایه داربست 0.5 متری 2.4 کیلوگرم 
 مهار 3 متری 9.5 کیلوگرم 
 مهار 2 متری 7 کیلوگرم 
 مهار 1.5 متری 5.4 کیلوگرم 
 مهار 1 متری 4 کیلوگرم 

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6479

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 10407

  گیره خرچنگی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 78

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4137

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4935

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 24911

  واشر کاست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 85

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 5196

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 15634

  میان بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 74

  سر جک صلیب

  جک سقفی
  بازدید: 6723

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 3020

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5169

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3235

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2592

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 3237

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 3737

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 7138

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 7891

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 3007

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2500

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 81

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2794

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4742

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2983

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 4607

  بولت تمام وزوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2852

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 3828

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 3863

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 2772

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2823

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 5531

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3352

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 2564

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6679

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3003

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3898

  اسپیسر

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 74

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3270

  بست داربست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 216

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 5112