اسکافلد چکشی

اسکافلد چکشی

Share
1370 بازدید
اسکافلد چکشی

 وزن اسکافلد چکشی


پایه داربست 3 متری  13 کیلوگرم 
 پایه داربست 2.5 متری 11 کیلوگرم 
 پابه داربست 2 متری 9 کیلوگرم 
 پایه داربست 1.5 متری 6.7 کیلوگرم 
پایه داربست 1 متری  4.5 کیلوگرم 
 پایه داربست 0.75 متری 3.5 کیلوگرم 
 پایه داربست 0.5 متری 2.4 کیلوگرم 
 مهار 3 متری 9.5 کیلوگرم 
 مهار 2 متری 7 کیلوگرم 
 مهار 1.5 متری 5.4 کیلوگرم 
 مهار 1 متری 4 کیلوگرم 

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 1506

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 3042

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 1636

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 1704

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4209

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 3488

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1639

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4646

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1576

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2246

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2468

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 1607

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2174

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2487

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1660

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2052

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 1828

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 3468

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2593

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2942

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 4452

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2816

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1613

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3703

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5141

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 9014

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2608

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1704

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2779

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2800

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 1369

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2069

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3718

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 6801

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 2002

  Color Switcher