اسکافلد چکشی

اسکافلد چکشی

Share
1508 بازدید
اسکافلد چکشی

 وزن اسکافلد چکشی


پایه داربست 3 متری  13 کیلوگرم 
 پایه داربست 2.5 متری 11 کیلوگرم 
 پابه داربست 2 متری 9 کیلوگرم 
 پایه داربست 1.5 متری 6.7 کیلوگرم 
پایه داربست 1 متری  4.5 کیلوگرم 
 پایه داربست 0.75 متری 3.5 کیلوگرم 
 پایه داربست 0.5 متری 2.4 کیلوگرم 
 مهار 3 متری 9.5 کیلوگرم 
 مهار 2 متری 7 کیلوگرم 
 مهار 1.5 متری 5.4 کیلوگرم 
 مهار 1 متری 4 کیلوگرم 

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 1507

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 2104

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5331

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 2282

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2948

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3216

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 4545

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 1909

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4175

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 4575

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2949

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1764

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 3153

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1727

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2875

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2387

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 1918

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 1786

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1838

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2657

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 1674

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2184

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2142

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1742

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2656

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 3786

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4102

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3136

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2263

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5771

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4316

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2656

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 9203

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 6932

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1696

  Color Switcher