بست دو پیچ داربست

بست دو پیچ داربست

Share
2792 بازدید
بست دو پیچ داربست

 بست دو پیچ داربست

بست دو پیچ شامل دو مهره، دو پیچ، دو عدد واشر و زاویه گردشی 90 درجه می باشد. در صورتی که جنس بست دو پیچ داربست داکتیل باشد دارای وزن تقریبی 1400 گرم است.

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1685

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 3029

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1602

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 1493

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2044

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3677

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2472

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2058

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 1993

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2763

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2792

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 1357

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 1683

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2166

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2235

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 6790

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 1602

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2449

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 4444

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2791

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1649

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2910

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1628

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1562

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2554

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4573

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3659

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 3395

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2605

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 1597

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4200

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5118

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 9001

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 3433

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 1780

  Color Switcher