بست دو پیچ داربست

بست دو پیچ داربست

Share
3578 بازدید
بست دو پیچ داربست

 بست دو پیچ داربست

بست دو پیچ شامل دو مهره، دو پیچ، دو عدد واشر و زاویه گردشی 90 درجه می باشد. در صورتی که جنس بست دو پیچ داربست داکتیل باشد دارای وزن تقریبی 1400 گرم است.

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 2644

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2844

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 4990

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 7591

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3577

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 3241

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2726

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 2703

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4324

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 5847

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2255

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3047

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2318

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2606

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4823

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4598

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5824

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 4134

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 4685

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2401

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 3629

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2423

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 12705

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4330

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 18391

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 2834

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 3457

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2721

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 2246

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3665

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6238

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6262

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 2432

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2738

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 10042