بست دو پیچ داربست

بست دو پیچ داربست

Share
3898 بازدید
بست دو پیچ داربست

 بست دو پیچ داربست

بست دو پیچ شامل دو مهره، دو پیچ، دو عدد واشر و زاویه گردشی 90 درجه می باشد. در صورتی که جنس بست دو پیچ داربست داکتیل باشد دارای وزن تقریبی 1400 گرم است.

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 3020

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 5196

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 4607

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 7137

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 24911

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 3236

  گیره خرچنگی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 78

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3003

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 5531

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3270

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3897

  اسپیسر

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 74

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4934

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 3006

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6679

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6479

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 15633

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2823

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2499

  بولت تمام وزوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2852

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5169

  میان بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 74

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 2772

  بست داربست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 216

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 2564

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4137

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 3736

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 10407

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2983

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 3827

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 7891

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3235

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 81

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 3863

  واشر کاست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 85

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2591

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2794

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3352

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4742

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 5112

  سر جک صلیب

  جک سقفی
  بازدید: 6723