بست دو پیچ داربست

بست دو پیچ داربست

Share
3106 بازدید
بست دو پیچ داربست

 بست دو پیچ داربست

بست دو پیچ شامل دو مهره، دو پیچ، دو عدد واشر و زاویه گردشی 90 درجه می باشد. در صورتی که جنس بست دو پیچ داربست داکتیل باشد دارای وزن تقریبی 1400 گرم است.

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 7657

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1909

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 4325

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2927

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 2249

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 2161

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 2244

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2562

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2398

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 9429

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4713

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3297

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5620

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3105

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4451

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4823

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3559

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2055

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3573

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2333

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1878

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 7352

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 3286

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 3109

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1915

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2717

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2257

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 2022

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3239

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2864

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 7138

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 1878

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1864

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 1701

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 4694

  Color Switcher