بست دو پیچ داربست

بست دو پیچ داربست

Share
3104 بازدید
بست دو پیچ داربست

 بست دو پیچ داربست

بست دو پیچ شامل دو مهره، دو پیچ، دو عدد واشر و زاویه گردشی 90 درجه می باشد. در صورتی که جنس بست دو پیچ داربست داکتیل باشد دارای وزن تقریبی 1400 گرم است.

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2333

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1908

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2717

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4451

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 4693

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 7350

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2927

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3573

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 3286

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4713

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1914

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2561

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 3108

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3238

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 2243

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 2160

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4823

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 1876

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 7656

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1878

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3297

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2257

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 7138

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2397

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1863

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5620

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2863

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 2021

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 9428

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 2248

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3103

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 1700

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3559

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 4324

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2054

  Color Switcher