اتصالات داربست

اتصالات داربست

Share
8127 بازدید
اتصالات داربست  

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1824

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1109

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1147

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 5200

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی - Overhead Jack
  بازدید: 685

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 659

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی - Overhead Jack
  بازدید: 759

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی - Overhead Jack
  بازدید: 670

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 2130

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 1206

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی - Overhead Jack
  بازدید: 618

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1252

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 1102

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3808

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2039

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1298

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1944

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 3795

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 707

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1393

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1375

  سر جک

  جک سقفی - Overhead Jack
  بازدید: 1941

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1554

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 1809

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 660

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 722

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی - Overhead Jack
  بازدید: 755

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 1788

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 1729

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 668

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 664

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1232

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3256

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1633

  اتصالات داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 8126

  Color Switcher