پین گوه

پین گوه

Share
571 بازدید
 

  بست تک پیچ

  داربست فلزی
  بازدید: 932

  اتصال داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 5549

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد
  بازدید: 597

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 628

  دستگاه برش

  خم و برش
  بازدید: 1528

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 1465

  لوله 6 متری

  داربست فلزی
  بازدید: 1315

  قالب گرد

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1027

  جک 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 630

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 583

  قالب تیرچه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1379

  بست چهار پیچ

  داربست فلزی
  بازدید: 1283

  جک 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 541

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1580

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 945

  قالب لبه 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1490

  جک 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 664

  جک 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 594

  گیره

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1006

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2698

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2272

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 893

  سولجر 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1040

  خم کن و خاموت

  خم و برش
  بازدید: 3580

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 876

  قالب جدول

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1610

  جک 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 588

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 649

  اسکافلد مثلثی

  اسکافلد
  بازدید: 2706

  بست دو پیچ

  داربست فلزی
  بازدید: 1423

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 570

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 839

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 584

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1333

  قالب لبه 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1092

  Color Switcher