بولت

بولت

Share
2493 بازدید
بولت  

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6034

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 2627

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2195

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 2483

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 2089

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 4881

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4080

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 7458

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2464

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2259

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4007

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2593

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3862

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3429

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 2881

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 9860

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 2256

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2492

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5487

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2624

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4714

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2899

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 3513

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 10897

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3428

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 2541

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 14174

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 4150

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2140

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4273

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2204

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 5316

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5752

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 3262

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2801

  Color Switcher