بولت

بولت

Share
893 بازدید
 

  بست دو پیچ

  داربست فلزی
  بازدید: 1421

  سولجر 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1040

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 584

  قالب لبه 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1490

  قالب جدول

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1610

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 892

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1333

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 583

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 626

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 944

  لوله 6 متری

  داربست فلزی
  بازدید: 1313

  قالب گرد

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1027

  بست چهار پیچ

  داربست فلزی
  بازدید: 1280

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1580

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 649

  جک 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 588

  اسکافلد مثلثی

  اسکافلد
  بازدید: 2706

  اتصال داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 5549

  بست تک پیچ

  داربست فلزی
  بازدید: 932

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2271

  جک 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 630

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 570

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد
  بازدید: 597

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 1465

  قالب لبه 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1090

  جک 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 594

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 839

  قالب تیرچه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1378

  دستگاه برش

  خم و برش
  بازدید: 1528

  خم کن و خاموت

  خم و برش
  بازدید: 3580

  جک 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 663

  جک 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 541

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 876

  گیره

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1006

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2698

  Color Switcher