دستگاه برش

دستگاه برش

Share
3153 بازدید
دستگاه برش  

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 2282

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1741

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 3152

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 1908

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 1674

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5330

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4174

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2184

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1838

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2263

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 1917

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1696

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4102

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 4575

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 3786

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4316

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2875

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5771

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3136

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2142

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2656

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1763

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2655

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 1507

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 1786

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2657

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3216

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2387

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1727

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 6932

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2947

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 9203

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 2103

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 4545

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2949

  Color Switcher