دستگاه برش

دستگاه برش

Share
2178 بازدید
دستگاه برش  

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 3839

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 851

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2097

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 863

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 8221

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 732

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2189

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1413

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 711

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 1894

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 1803

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 707

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 719

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 2006

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3878

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 1282

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 771

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1197

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1852

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1293

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1627

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 5253

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 752

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 1158

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 764

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 1862

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 717

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3310

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1343

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1835

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 2177

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1513

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1459

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1163

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 758

  Color Switcher