دستگاه برش

دستگاه برش

Share
3328 بازدید
دستگاه برش  

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 3352

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5717

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4875

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1975

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1913

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 1781

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3368

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1964

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2439

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2298

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3158

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2380

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 3327

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 4526

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1934

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 4726

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 2297

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3650

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4503

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 2249

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 8356

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3012

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 1936

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2617

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 2369

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2735

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 2102

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2131

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 8657

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3703

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2934

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3427

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5032

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 7210

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 9509

  Color Switcher