دستگاه برش

دستگاه برش

Share
3245 بازدید
دستگاه برش  

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 1643

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 9346

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4555

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1970

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 6507

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 2827

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2280

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 3244

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 1938

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3457

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 1806

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3145

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 4653

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 2071

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2351

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3439

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 7192

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 2141

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 2190

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3046

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1855

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3156

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2788

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2689

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1839

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1789

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 7069

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4631

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4398

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1827

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2498

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2836

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5536

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2206

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 4147

  Color Switcher