دستگاه برش

دستگاه برش

Share
3091 بازدید
دستگاه برش  

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2305

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 6856

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1661

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1691

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 2010

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2551

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2847

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2952

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5009

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 1796

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 9089

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1623

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2631

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2096

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1705

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 3797

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2215

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 3612

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2557

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 1687

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3877

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 3090

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2129

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2858

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1771

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 2042

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2703

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 5214

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3871

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 1424

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4255

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 1752

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 1576

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 4489

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 3048

  Color Switcher