دستگاه برش

دستگاه برش

Share
2544 بازدید
دستگاه برش  

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 797

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 5646

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2499

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 882

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 1021

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1876

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2203

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1761

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2189

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 979

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 2147

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1109

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 3945

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1097

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 2543

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2062

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1536

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 2475

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4326

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 2264

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3697

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1785

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2602

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1599

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 895

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 1683

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1563

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 904

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1130

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 8423

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1072

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 1524

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2414

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1145

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1670

  Color Switcher