دستگاه برش

دستگاه برش

Share
3759 بازدید
دستگاه برش  

  قالب فلزی جدول - Metal Table

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6632

  قالب فلزی ستون گرد - Circular Moulds

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4600

  لوله 6 متری داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 21122

  قالب فلزی لبه 5 - Metal Edge Molding 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6129

  بست دو پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3738

  خم کن و خاموت

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 7740

  اسکافلد مثلثی - Triangular squaft

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 5113

  بست چهار پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 4362

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد - Scafolding
  بازدید: 2400

  بست داربست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 104

  سر جک صلیب

  جک سقفی
  بازدید: 6254

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2915

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2863

  سولجر قالب 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 3635

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 2624

  واشر کاست

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 40

  بست تک پیچ داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 3202

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4540

  قالب فلزی لبه 6 - Metal Edge Molding 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 4861

  جک سقفی 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 3480

  دستگاه برش

  دستگاه خم و برش
  بازدید: 3758

  جک سقفی 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 2825

  گیره قالب بندی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 3891

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2382

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 6439

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 4964

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2455

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2863

  میان بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 30

  جک سقفی 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 5068

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2582

  گیره خرچنگی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 33

  جک سقفی 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 3032

  اتصالات داربست فلزی

  داربست فلزی
  بازدید: 10223

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2986

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 35

  جک سقفی 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 2602

  قالب تیرچه بتنی

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 13922

  اسپیسر

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 30

  بولت تمام وزوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2739

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 2855