قالب لبه 6

قالب لبه 6

Share
1093 بازدید
 

  قالب تیرچه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1379

  اسکافلد مثلثی

  اسکافلد
  بازدید: 2708

  قالب لبه 6

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1092

  گیره

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1009

  جک 4 متری سرجدا

  جک سقفی
  بازدید: 666

  جک 5 متری

  جک سقفی
  بازدید: 589

  پین قورباغه ای

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 629

  سولجر 2 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 947

  لوله خورد

  داربست فلزی
  بازدید: 842

  جک 3.5 متری سر جدا

  جک سقفی
  بازدید: 595

  بولت

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 895

  پین گوه

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 571

  اسکافلد چکشی

  اسکافلد
  بازدید: 597

  سولجر 3 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 584

  مهره خروسکی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 2272

  سولجر 1 متری

  سولجر قالب
  بازدید: 1043

  قالب لبه 5

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1491

  دستگاه برش

  خم و برش
  بازدید: 1529

  نبشی پانچ

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 877

  اتصال داربست

  داربست فلزی
  بازدید: 5550

  بست چهار پیچ

  داربست فلزی
  بازدید: 1283

  قالب گرد

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1030

  بولت عصایی

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 1582

  بست تک پیچ

  داربست فلزی
  بازدید: 932

  بست دو پیچ

  داربست فلزی
  بازدید: 1424

  قالب ستون دو تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 2701

  جک 3.5 متری سر ثابت

  جک سقفی
  بازدید: 633

  جک 4 متری سرثابت

  جک سقفی
  بازدید: 544

  قالب ستون چهار تکه

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1333

  لوله 6 متری

  داربست فلزی
  بازدید: 1316

  سر جک

  جک سقفی
  بازدید: 1467

  سر جک قابل تنظیم

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 586

  واشر دولول

  تجهیزات قالب بندی
  بازدید: 650

  خم کن و خاموت

  خم و برش
  بازدید: 3583

  قالب جدول

  قالب فلزی بتن
  بازدید: 1613

  Color Switcher